Yritysvastuu

  • Vastuullisuustrategiat
  • Vastuullisuustavoitteiden määrittely
  • Kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda2030) vieminen liiketoimintaan
  • Vastuullisuusvertailut (benchmark)
  • Olennaisuusanalyysit
  • Vastuuraporttien sisällön konsultointi ja sisällöntuotanto (GRI Standardit)
  • Sidosryhmätutkimukset
  • Vastuullisuusviestinnän strategiat ja suunnitelmat
  • Presentaatiot ja muu sisällöntuotanto

Kommentointi on suljettu.