Yritysvastuu

  • Yritysvastuustrategiat
  • Yritysvastuutavoitteiden määrittely
  • Vastuullisuusvertailut (benchmark)
  • Olennaisuusanalyysit
  • Vastuuraporttien sisällön konsultointi ja sisällöntuotanto
  • Sidosryhmien kartoitus
  • Sidosryhmäviestinnän strategiat ja suunnitelmat
  • Presentaatiot ja muu sisällöntuotanto

Kommentointi on suljettu.